ACCO House Series-S-1-R ลาดพร้าว101
ACCO House Series-S-1-R Lad Prao101

  • บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
  • พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.เมตร
  • กำลังก่อสร้าง

Related Projects