ห้องปฎิบัติการและสัมมนา คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล
Graduatate Office and Seminar Room ; Engineering Faculty Mahidol University

  • ศาลายา กรุงเทพ
  • พื้นที่ใช้สอย 500 ตร.เมตร
  • Design Developed

Related Projects