โรงพยาบาลตากรุงเทพ
Eye Bangkok Hospital

  • เพชรเกษม70
  • พื้นที่ใช้สอย 5300 ตร.เมตร
  • คาดว่าเปิดให้บริการ ปลายปี 2567

Related Projects