ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลสำโรง

ปรับปรุงอาคารศรีเจริญ 2020

ปรับปรุงอาคาร โบสถ์ ECB

โครงการโรงงาน Unada และสำนักงานใหญ่

อาคารพานิชย์ พระราม 3

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า B-Charge

ห้องปฎิบัติการและสัมมนา คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล

งานปรับปรุงสำนักงาน East Innovation

สำนักงานใหญ่ แมกซ์เครน แมชชีนเนอรี่