งานปรับปรุงบ้านพิมาน ปิ่นเกล้า

งานปรับปรุงบ้านเอกมัย

ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลสำโรง

ปรับปรุงอาคารศรีเจริญ 2020

ปรับปรุงอาคาร โบสถ์ ECB

งานปรับปรุงสำนักงาน East Innovation

งานปรับปรุงคลีนิค Akesis Life